Justering af bremser til racercykel

I denne guide vil jeg både forklare hvordan Racer bremser indstilles, hvordan bremserklodser indstilles, hvordan kabler strammes op og hvordan man renser sine bremseklodser. Læs denne guide og få en god vejledning i at give dine bremser et grundigt tjek.

Værktøj:

Værktøj

Rengøring af bremseklodser

Der sætter sig ofte små metalsplinter fra fælgen fast i bremseklodsens gummi. Disse små metalsplinter slider ganske kraftigt på fælgen og nedsætter desuden bremsekraften. Fjern metalsplinterne med en Stanleykniv, et barberblad eller lign. og slib klodserne plane igen med fint sandpapir. Det bedste resultat fås, hvis man lægger sandpapiret på en plan overflade og kører bremseklodsen hen over. Det kan dog også lade sig gøre mens bremseklodsen er monteret på cyklen.

Metalsplinter fjernes fra bremseklodserne

 

Klodserne slibes med sandpapir

 

Indstilling af bremseklodser

Først indstilles bremseklodserne, så de kontakter fælgen samme sted på begge sider. Dette gøres ved først at løsne begge bremseklodser med umbrachonøglen. Dernæst klemmes bremserne ind mod fælgen og klodserne justeres, så de kontakter fælgen midt i bremsefladen. I visse tilfælde kan det være en fordel at lægge et stykke pap mellem fælgen og bremseklodsens bagkant. Dette gør at bremsens forreste del kontakter fælgen først og dette kan løse problemer med hylende bremser.

Bremserne holdes inde

Justering af klodserne med pap

Indstilling af afstand fra bremseklodserne til fælgen

Afstanden fra bremseklodserne ind til fælgen skal være den samme på begge sider. Dette kan i visse tilfælde justeres hurtigt med hånden. Alternativt bremserne med en konusnøgle str. 13 og en umbrachonøgle str. 5. Konusnøglen bruges til at indstille bremserne så begge bremseklodser er lige langt fra bremsefladerne på fælgen. Umbrachonøglen bruges til at spænde bremsen med. Undgå at spænde umbrachoskruen alt for hårdt, især hvis der er tale om en carboncykel.

Justering med konusnøgle

Bremsen strammes efter med umbrachonøglen

Indstilling af kabelspænding

Kabelspændingen kan justeres på bremserne med en stilleskrue som enten løsner eller strammer kablet. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at løsne kablet med en umbrachonøgle og stramme kablet op. Sørg for at stilleskruen er drejet helt i bund og så en omgang tilbage. Dette giver mulighed for at finjustere kablet begge veje.

Kabelspændingen justeres

Smøring af kabler

Kablet løsnes fra bremsen med umbrachonøglen og det er derved muligt at trække kablet tilbage så det kan smøres. Tør først kablet af med en ren klud og smør kablet med universal olie eller olie beregnet specielt til kabler. Smøring af kablerne kan nedsætte friktionen ganske betydeligt og gøre at bremserne fungerer langt bedre.

 

Relevante guides: